COVID I


Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

 

O jaký úvěr se jedná?
 

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

 

Na co ho můžete využít?
 

  • na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
  • na pořízení a financování zásob
  • na další provozní výdaje

 

Pro koho je určen?


Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

 

 

COVID II


První kolo příjmu žádostí bylo uzavřeno 3. dubna 2020. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cíl tohoto programu je stejný, jako v případě COVID I, s tím rozdílem, že program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy

Žádosti a přílohy do programu COVID II jsou přijímány pouze na oficiálních formulářích, žádost včetně příloh naleznete zde. Žádosti zaslané na jiných, než oficiálních formulářích nebudou zpracovány!

Podrobné informace a případné změny sledujte prosím přímo na oficiálních stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s.

Jaká fáze EET se Vás týká?

Informaci obdržíte obratem do Vašeho e-mailu.