Všechny úlevy včetně postupu jejich čerpání najdete v tabulce níže. Dovolujeme si vás upozornit, že některé jsou zatím pouze ve fázi návrhu a jejich konečná podoba se tak ještě může změnit. Doporučujeme pravidelně sledovat tuto stránku, kterou se snažíme aktualizovat dle výsledků jednání vlády ČR.

 

Návrh úlev
Koho se týká
Aktuální stav
Podmínky čerpání

OŠETŘOVNÉ z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

zaměstnanec

aktivní

Poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70%, minimálně pak 400 Kč/den.

„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II

OSVČ

aktivní

400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Program Antivirus PLUS (původně Antivirus A) - náhrada mezd a platů

firma, OSVČ

aktivní - prodlouženo do 12/2020

Rozhodnutím vlády z 14.10.2020 je do 31.12.2020 prodloužen režim programu A. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100% náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80% náhrad mezd.

Program Antivirus B

firma

aktivní - prodlouženo do 12/2020

K prodloužení došlo i u režimu „B“.

Velký liberační balíček

firma, OSVČ

nové

  • Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční.

  • Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

Moratorium na splátky hypoték a dalších úvěrů

firma, OSVČ

aktivní - v platnosti

  • Odklad splátek bude umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení budou moci podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

  • Splátky bude možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu. Moratorium se týká úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele.

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a DPČ, DPP

firma, OSVČ, DPP, DPČ

v přípravě

  • Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Poslanecká sněmovna.

  • Kompenzační bonus bude navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.

  • Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení.

  • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.

  • Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

  • Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID – Kultura).

PŘEHLED všech opatření pro OSVČ a firmy

firma, OSVČ

aktivní

Jaká opatření či programy pro podnikatele a živnostníky jsou připraveny na pomoc v boji s následky pandemie koronaviru? Na co lze podporu využít, koho se týká a za jakých podmínek? Vše ve dvou tabulkách - Opatření pro firmy a Opatření pro OSVČ.

 

Poslední aktualizace: 3.11.2020

  

Začněte podnikat efektivněji!


Přidejte se k 25 000 spokojeným zákazníkům a pořiďte si pokladní systém od Dotykačky. Pomůžeme vám zdarma přivádět zákazníky a snadněji řídit profitabilitu podnikání. Samozřejmostí je pozastavení plateb za licenci, když máte zavřeno. Usnadněte si podnikání s praktickými funkcemi a množstvím výhod.
 

Chci koupit pokladnu Chci nezávaznou schůzku