Kompenzace pro OSVČ

Kompenzace pro OSVČ
 

 • Nárok na tzv. kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den náleží podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky (pohostinství, kultura, sport, a další) za každý den omezení. Tato činnost musí být současně v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) dominantním zdrojem obživy.
 • Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.
 • Žadatel může jednoduše požádat osobně na místně příslušném finančním úřadu, datovou schránkou nebo třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.
 • Podnikatelé mohou žádat o 500 Kč denně za čtyři různá bonusová období:
  1. od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 5. 1. 2021)
  2. od 5. 11. do 21. 11. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 22. 1. 2021)
  3. od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 15. 2. 2021)
  4. od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 25. 2. 2021)
 • Kompenzace pro dohodáře (DPP, DPČ): Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně.
 • Kompenzační bonus nelze kombinovat s programy Covid – Kultura a Covid – Sport!
 • Podrobné informace najdete na webu Finanční správy ČR.
 • Elektronický formulář (žádost o kompenzaci)

 

Kompenzace pro restaurace

Kompenzace pro restaurace
 

 • Program COVID – gastro - uzavřené provozovny slouží jako kompenzace pro restaurace, maloobchodní prodejny a služby.
 • Žádosti bude možné podávat od 15. ledna 2021 přes Agendový informační systém MPO
 • Podnikatelé budou mít nárok na 400 Kč na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. Čerpat budou moci podporu například i na manželku, která v podniku pracuje. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II).
 • Počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády.
 • Počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

 

Kompenzace pro hotely

Kompenzace pro hotely
 

 • Z programu COVID – ubytování II budou moci čerpat kompenzace hotely a další ubytovací zařízení. Dotace bude ve výši 100-330,- Kč (v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení) za každý den nuceného uzavření.
 • Bližší informace připravujeme.

 

Kompenzace nájemného

Kompenzace nájemného
 

 • Výzva COVID – Nájemné II je sektorově zaměřena na provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny usnesením vlády č. 1103 ze dne 26. října 2020.
 • Jedná se o příspěvek na 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020 (3. čtvrtletí roku 2020) pro podnikatele, kteří museli vzhledem ke krizovým opatřením Vlády ČR dočasně uzavřít maloobchodní provozovny pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Žádost o kompenzaci je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. online přes Agendový informační systém MPO
 • Stát bude covidem zasaženým podnikatelům poskytovat kompenzace nájmu také za čtvrté čtvrtletí (bližší informace pro čerpání připravujeme).

 

Kompenzace pro podnikatele

Kompenzace pro s. r. o.
 

Existuje také kompenzace pro s. r. o. Nárok na kompenzační bonus popsaný v prvním odstavci mají totiž kromě OSVČ i fyzické osoby, které byly ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má:

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.
 

Kompenzace covid

Program Antivirus A, Antivirus plus
 

 • Antivirus A je určen jako podpora všem zaměstnavatelům, kterým vznikly mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. Program bude prodloužen až do konce roku 2020.
 • Antivirus Plus se týká zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovým opatřeními. Příspěvek je ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nebo významného omezení (tím může být např. uzavřená provozovna a prodej pouze z výdejového okénka). Maximální vyplacená částka je 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec.
 • Podrobné informace k těmto programům najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Elektronický formulář (žádost o kompenzaci)

 

Změnou prošel i tzv. Velký liberační balíček. Detailní informace ke stávajícím i novým liberačním opatřením si můžete přečíst zde.

Podmínky kompenzačních balíčků se mohou ještě měnit, proto vždy sledujte oficiální stránky Ministerstva financí nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.

 


 

Zvažujete pořízení nové pokladny?


Přidejte se k 25 000 spokojeným zákazníkům a pořiďte si pokladní systém od Dotykačky. Usnadněte si podnikání s praktickými funkcemi a množstvím výhod.
 

Chci koupit pokladnu Chci nezávaznou schůzku