Kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den


Bonus je určen pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Bonusové období je vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z následujících oblastí:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

 

Ošetřovné pro OSVČ ve výši 400 Kč na kalendářní den


Ošetřovné se bude vyplácet z programu podpory Ošetřovné II pro OSVČ Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Podpora je určena pro OSVČ, které kvůli výše zmíněným důvodům nemohou vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Nárok na čerpání má OSVČ, která:

 • musí z důvodu uzavření škol či jiného zařízení nebo kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 10 let,
 • pečuje o osobu, jež je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotním stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a kvůli mimořádným opatřením nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb,
 • pečuje o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

O ošetřovné lze požádat elektronicky přes online formulář, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO. Není nutné připojovat žádné přílohy, postačí jen vaše čestné prohlášení. 

Nárok na ošetřovné nemají OSVČ, které:

 • pobírají invalidní nebo starobní důchod,
 • mají jiné zaměstnání,
 • pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

 

COVID – Kultura


Program je určený pro podnikatele, umělecké a odborné technické profese v kultuře. Podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Pořadatelé tak mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.

 

Program Antivirus Plus


Program je určen jako podpora všem zaměstnavatelům, kterým vznikly mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.

Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 2020.

 

COVID – Nájemné


V nejbližších dnech bude vypsána nová výzva, ve které bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.

Kdo může žádat o příspěvek ve druhé výzvě programu COVID – Nájemné:

 • provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.),
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky,
 • kina,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy,
 • komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra,
 • komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • zoologické zahrady,
 • zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

 

COVID – Bus a tzv. „sedačkovné“


Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Dopravci, kteří zajišťují např. zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně teď připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.

 

COVID – Sport II


Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy. Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Změnou prošel i tzv. Velký liberační balíček. Detailní informace ke stávajícím i novým liberačním opatřením si můžete přečíst zde.

Podmínky kompenzačních balíčků se mohou ještě měnit, proto vždy sledujte oficiální stránky Ministerstva financí nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.