Kde musím nosit roušku
 

 • Ve všech uzavřených prostorách, tzn. v obchodech, restauracích, u lékaře, kadeřníka nebo v divadle, včetně společných prostor v hotelech či panelových bytech jako jsou chodby, schodiště, výtahy, sklepy, apod. (výjimkou je výkon sportovní činnosti, tzn. roušku nemusíme mít při cvičení v posilovně, na bowlingu nebo např. v plaveckém bazénu apod.)
 • Ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, metro apod.), v nádražních budovách, na letišti atd.
 • Během podzimních voleb do Parlamentu ČR (uvnitř volebních místností).
 • Ve všech školách (základních, středních i vysokých) a to nejen ve společných prostorách, ale i během vyučování. Výjimku má první stupeň základní školy, předměty jako jsou tělesná a hudební výchova (při zpěvu) či hra na dechové hudební nástroje.

 

Z této povinnosti jsou vyjmuty následující výjimky:
 

 • děti do dvou let věku
 • osoby s mentálními poruchami, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 • pacienti hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby řídící vozidlo veřejné hromadné dopravy (pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícími)
 • roušku si na dobu nezbytně nutnou mohou sundat také např. cestující v hromadné dopravě při konzumaci jídel a nápojů, novomanželé při svatebním obřadu a pořizování fotografií apod.

 

Další opatření
 

 • Plošný zákaz provozu ve všech restauracích, barech a klubech od 23:00 do 6:00 hodin ráno. 
 • Povinné zajištění dezinfekcí ze strany provozovatele v provozovnách, kde se prodává zboží nebo poskytují služby. Provozovatel těchto provozoven nařídí její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývá k jejímu používání zákazníky.
 • Omezení počtu osob při vnitřních akcích určených ke stání na max. deset osob (výjimku mají nejrůznější veletrhy, výstavy nebo farmářské trhy), akce k sezení musí mít přesně určená místa. 
 • Do restaurací a barů smí v jeden čas vstoupit vždy jen tolik lidí, kolik je uvnitř míst k sezení.

Celé znění opatření včetně výjimek naleznete na webu pražské hygieny nebo na koronavirus.mzcr.cz.

 

 

 

 

Doporučujeme sledovat aktuální informace, které najdete vždy na stránkách Ministerstva zdravotnictví.