Kdy mohu požádat o ošetřovné pro OSVČ?

 

Nárok na čerpání ošetřovného má taková OSVČ která:
 

 • Vykonává svoji živnost na hlavní činnost.
 • Nemá nedoplatky vůči vybraným institucím jako jsou např. Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, Celní správa, Státní fond kultury atd.
 • Pečuje o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou ve stupni I (lehká závislost).
 • V případě střídavé péče můžete žádat ošetřovné pouze za ty dny, kdy byly děti prokazatelně ve vaší péči.
 • O ošetřovné můžete požádat i v případě, že se jedná o nevlastní dítě nebo v případě, kdy s dítětem nežijete ve společné domácnosti, a to za předpokladu, že jsou splněny ze strany OSVČ všechny základní podmínky a na dítě nečerpá ošetřovné či jiný příspěvek další osoba.

 

Kdy nemohu požádat o ošetřovné pro OSVČ?
 

 • Jestliže současně přijímáte nemocenskou, odměnu dlouhodobému pěstounovi, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo jinou obdobnou dávku státní sociální podpory.
 • Pokud vaši činnost vykonáváte na DPP nebo DPČ.
 • Jste-li jednatelem či majitelem firmy.
 • Je-li vaše živnost zastavená nebo pozastavená. Dojde-li k obnovení živnosti, máte nárok na čerpání ošetřovného ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.
 • Navštěvuje-li vaše dítě školské zařízení mimo území ČR.

 

S jakými kompenzacemi mohu naopak ošetřovné kombinovat?
 

 • S odložením termínu podání daňového přiznání.
 • S přímou podporou podnikatelům ve výši 25 000,- Kč.

 

Jak mohu o ošetřovné požádat a co musím doložit?
 

 • Prostřednictvím datové schránky nebo zasláním Českou poštou.
 • Dokládá se: potvrzení o uzavření školského zařízení (školka, škola) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné.
 • Čestné prohlášení, že na dítě nečerpá jiný kompenzační příspěvek jiná osoba, nebo nedochází k souběhu nemocenské či jiné dávky státní sociální podpory, nebo OSVČ nečerpá ošetřovné už ze zaměstnaneckého poměru. 
 • Do žádosti se uvádějí všechny děti OSVČ, potvrzení se však dokládá pouze u těch, které chodí do školy či jiného obdobného zařízení.
 • O výsledku hodnocení budou žadatelé informováni datovou schránkou, emailem, popř. poštou. V případě potřeby budou vyzváni k doplnění, prosíme, průběžně kontrolujte email, který jste zadali do žádosti.