Jak se ukázalo, existuje řada dětí, které nemají potřebné zařízení, jakým je počítač nebo internetové připojení. Zejména pak děti ze sociálně slabších rodin jsou tak znevýhodněné a nemohou držet krok se svými spolužáky. Právě na pomoc těmto rodinám, ale také na podporu distanční výuky, která se může v budoucnu kdykoliv opakovat a na řadě škol je již nyní opět v provozu, vznikla iniciativa Počítače dětem.

Zapojit se může každý, kdo chce pomoci a má doma nebo ve firmě techniku, kterou již nevyužívá, a která ještě může posloužit někde jinde. Vítány jsou počítače, notebooky, monitory, klávesnice, myši, mikrofony nebo třeba webové kamery, které usnadní propojení studentů s vyučujícími.

Jedním z dárců se stala i společnost Dotykačka, která poskytla celkem 9 notebooků, 11 myší, 9 klávesnic a 4 monitory. Předání proběhlo za přísných hygienických opatření v úterý 22. září 2020 na pražské pobočce společnosti Mironet.cz a. s., která je partnerem tohoto projektu. Všechny komponenty nyní čeká kontrola, případná obměna některých součástek, instalace operačního systému a důkladná dezinfekce. Následně budou společně s ostatními distribuovány do škol a konkrétním studentům.

Pomoci můžete i Vy. Stačí vyplnit darovací formulář nebo zaslat finanční dar na konto Nadačního fondu IT People – 277704537/0300. Získané prostředky budou použity k nákupu nových, či repasovaných počítačů a usnadní dětem i rodičům distanční vzdělávání.

Těší nás, že jsme se mohli zúčastnit a poslat naši techniku do domácností, kde ji nyní opravdu potřebují a třeba si ji nemohou dovolit. Přejeme hodně trpělivosti rodičům i dětem a věříme, že jim počítače od nás pomohou zvládnout učení na jedničky.