Účtenkovka

Účtenkovka, soutěž, výhra, dotykačka

Účtenkovka je tu a soutěží s ní tisíce nakupujících! Atraktivní součást elektronické evidence tržeb (EET) je spuštěna a jejím cílem je pozitivní motivace zákazníků k přebírání účtenek od obchodníků. Zákazníci mají šanci každý měsíc vyhrát milion korun, osobní automobil nebo jednu z dalších tisíců cen. To vše bez většího úsilí a vynaložení dalších peněz. 

dotykačka, účtenkovka

Účtenkovka odstartovala 1. října 2017 a první slosování proběhne 15. listopadu 2017. 
dotykačka, účtenkovka

Účtenkovka je určena pro osoby starší 18 let. 

dotykačka, účtenkovka

Do účtenkovky je možné registrovat pouze účtenky vydané obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Taková účtenka obsahuje kódy FIK a BKP, datum a čas vystavení, DIČ obchodníka, celkovou částku tržby a informaci o režimu tržby. Registraci, která je zcela zdarma, lze provést prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového formuláře na www.uctenkovka.cz

dotykačka, účtenkovka

Losovat se bude vždy 15. den v měsíci, a to z účtenek, které byly vystaveny během uplynulého měsíce a zaregistrovány nejpozději 3 dny před termínem slosování. Slosování bude probíhat pomocí certifikovaného generátoru náhodných čísel. Informaci o výhře nalezne každý hráč ve svém hráčském účtu, případně bude zdarma kontaktován e-mailem nebo SMS.

dotykačka, účtenkovka

Každý měsíc se bude hrát o 21 025 výher. Hodnota prvních pěti výher bude od 100 000 Kč do 1 000 000 Kč, a to včetně automobilu.

Počet výherců každý měsícHodnota výhry
11 000 000 Kč
1Nový Ford Focus Kombi s benzínovým motorem o obsahu 1,6 l. v tmavě modré barvě za více než 400 000 Kč včetně DPH.
1300 000 Kč
1200 000 Kč
1100 000 Kč
2020 000 Kč
1 0001 000 Kč
20 000100 Kč

 

Pokud se vámi evidovaná účtenka nedostane do slosování (což se dozvíte z emailu zadeném při registraci do Účtenkovky nebo v mobilní aplikaci, kterou si můžete zdarma nainstalovat), obdržíte níže uvedené vysvětlení, ve kterém je jasně naznačeno, že problém je ve velké většině způsoben chybným zadání údajů.

Vámi registrovaná účtenka nebyla ani po uplynutí zákonných lhůt nalezena v systému evidence tržeb (EET) a proto nemohla být zařazena do slosování.

Důvodem neúspěšné registrace účtenky do loterie je v drtivé většině případů chybné zadání požadovaných údajů. Doporučujeme proto pečlivě překontrolovat údaje zadané při registraci účtenky do Účtenkovky.

Prověřte, zda není na účtence uvedeno více než jedno DIČ (např. DIČ pověřujícího poplatníka / DIČ poplatníka), případně více časových údajů nebo více částek tržby (např. v případě nákupu pohonných hmot a maloobchodního zboží, zaokrouhlení celkové částky, apod.).

Zkontrolujte, zda jste při registraci účtenky zadali DIČ poplatníka (nikoliv DIČ pověřujícího), skutečné datum a čas tržby a částku tržby. Pokud jste zjistili, že některý z údajů byl Vámi zadán chybně, zaregistrujte účtenku znovu se správnými údaji. Při zadávání kódu FIK nebo BKP stačí zadat pouze prvních 16 znaků.

Pokud nebyla účtenka nalezena i přesto, že jste zadali údaje správně, může být problém způsoben na straně obchodníka, např. chybou tisku účtenky, nesprávným nastavením pokladního zařízení, apod. Některá pokladní zařízení jsou nastavena tak, že čas tištěný na účtenku není shodný s časem, který pokladní zařízení odesílá v rámci datové zprávy do systému evidence tržeb. Ministerstvo financí dlouhodobě apeluje na výrobce pokladních zařízení, aby dbali na soulad obou časových údajů, neboť je podle zákona o evidenci tržeb nutný. Přesto, abychom odstranili vliv drobných časových nesouladů, jsme ve středu 4. října 2017 rozšířili toleranční pásmo na 120 sekund.

Více informací k evidenci tržeb, náležitostem účtenky atd. naleznete na webu www.etrzby.cz.

 

  Zaregistrovat svoji účtenku  Pravidla účtenkovky