Reklamace

dotykačka, reklamace

Jak reklamovat pokladnu?

 

Reklamační řád  Často kladené otázky k reklamacím

4 kroky k rychlému vyřízení reklamace

V případě, že vám nefunguje pokladna nebo máte problém se softwarem využijte nejrychlejší cestu, kterou je online vyřízení reklamace prostřednictvím stránky technické podpory – záložka Založit reklamaci v horní části stránky. Zde zadejte prostřednictvím reklamačního formuláře váš problém k řešení. 

reklamace dotykačka

 

eet pokladna, dotykačka

1. krok
V zobrazeném formuláři vyplníte potřebné informace, které slouží k Vaší identifikaci a urychlení celého reklamačního procesu.  

eet pokladna, dotykačka, reklamace

 

eet pokladna, dotykačka

2. krok
V dalším kroku věnujte pozornost vyplnění přesného typu zařízení, které reklamujete a typu závady. 

Dotykačka reklamace

 

reklamace dotykačka

3. krok
Vyberte si, jakým způsobem zařízení dopravíte k nám. Reklamované zařízení doručte osobně či poštou na adresu: Dotykačka ČR s.r.o, Plzeňská 3217/16, 150 00  Praha 5. 

 

reklamace dotykačka

4. krok
Opsat ověřovací kód a založit reklamaci. Odesláním reklamace souhlasíte s reklamačními podmínkami společnosti Dotykačka

 


 

Reklamační řád

 

A. Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí obchodními podmínkami společnosti Dotykačka ČR s.r.o. a občanským zákoníkem.

2. Společnost Dotykačka ČR s.r.o. nezaručuje, že pokladní zařízení splní všechny požadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu zařízení se nepovažuje:

a) Skutečnost, že je zařízení provozováno na chybně nastavené počítačové síti zákazníka.

b) Případ, kdy je zařízení používáno v rozporu s provozními podmínkami nebo obchodními podmínkami.

c) Stav, kdy jsou na zařízení nainstalovány další aplikace jiných výrobců, které mají vliv na jeho bezchybný chod či bezchybný chod pokladních aplikací Dotykačka.

d) Pokud bylo zařízení poškozeno elektrickým přepětím, přírodním živlem či nadměrným znečištěním.

3. Záruční doba se řídí obchodními podmínkami a je pro nové zařízení 1 rok. Pro repasované zařízení je záruční doba 6 měsíců.

4. Reklamace bude vyřešena do 30 dnů.

5. Reklamace může být odmítnuta v případě nadměrného znečištění zařízení.

6. Všechny ceny uvedené v tomto reklamačním řádu jsou bez DPH.

7. Do reklamačního řízení jsou přijímaná jen pokladní zařízení prodávaná společností Dotykačka ČR s.r.o. Ostatní zařízení je nutné reklamovat v autorizovaných servisních střediscích.

 

B. Založení reklamace

1. Reklamační řízení je zahájeno na základě vyplněného elektronického formuláře zákazníkem na adrese https://reklamace.dotykacka.cz. Bez správně vyplněného a odeslaného elektronického formuláře nemůže být reklamace přijata.

2. Zákazník je povinen doložit oprávnění k záruční reklamaci kopií nákupního dokladu a uvést do elektronického formuláře všechny vyžadované informace.

3. Potvrzení o založené reklamaci obdrží automaticky e-mailem.

4. Vyplněním a odesláním elektronického formuláře zákazník souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

C. Doručení reklamovaného zařízení a zapůjčení náhradního zařízení

1. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře zákazník na své náklady doručí reklamované zařízení na adresu: Dotykačka ČR s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

2. Jestliže zákazník nedoručí reklamované zařízení do 14 dnů od vytvoření reklamace (vyplnění a odeslání elektronického formuláře), bude reklamace automaticky ukončena.

3. Každý zákazník s platnou licencí má nárok na zapůjčení náhradního zařízení po dobu reklamace. Možnost bezplatné zápůjčky se vztahuje jen na pokladnu (tablet) a tiskárnu účtenek nebo objednávek.

4. Zákazník může využít služby kurýrní společnosti za poplatek 500 Kč, kdy kurýr zákazníkovi doveze náhradní zapůjčené zařízení a také vyzvedne zařízení reklamované.

5. Opravené zařízení lze osobně vyzvednout nebo poslat zákazníkovi zpět kurýrem za poplatek 190 Kč.

 

D. Diagnostika a oprava

1. Po přijetí reklamovaného zařízení je provedena servisním technikem diagnostika. Jestliže se reklamovaná závada neprojeví a zařízení je plně funkční, bude zákazníkovi účtován poplatek za diagnostiku 250 Kč.

2. Jestliže je možné zařízení opravit, bude v rámci záruční reklamace opraveno bezplatně. U pozáruční reklamace bude zákazníkovi před opravou sdělena konečná cena opravy telefonicky či e-mailem.

3. Pokud je zařízení v záruce a nelze ho opravit, bude bezplatně vyměněno za repasované či nové. Nové zařízení zákazník obdrží, pokud je záruční reklamace uplatněna nejpozději do 3 měsíců od nákupu.

4. Jestliže zařízení již není v záruce a nelze ho opravit, bude reklamace řešena výměnou za repasované či nové zařízení za předem sdělenou cenu.

 

E. Řešení reklamace

1. Možná řešení reklamace:

a) Opravou zařízení.

b) Výměnou zařízení za nové či repasované.

c) Zapůjčením náhradního zařízení, které po uhrazení nákladů reklamace již zákazníkovi zůstává.

2. Pro reklamaci řešenou zápůjčkou musí být splněny následující podmínky:

a) Zákazník nedluží žádné pravidelné licenční poplatky.

b) Zákazník uhradí veškeré náklady spojené s řešením reklamace, které mohou zahrnovat cenu dopravy, diagnostiky, cenu opravy nebo cenu nového či repasovaného zařízení.

3. Jestliže zákazník požaduje vrácení neopravitelného reklamovaného zařízení i když již používá zapůjčenou pokladnu, je nutné ho vyzvednout na adrese uvedené v části C.1. nejpozději do 60 dnů od založení reklamace. Po této lhůtě bude reklamované zařízení ekologicky zlikvidováno.

4. Pokud zákazník nesouhlasí s řešením reklamace a má zapůjčené náhradní zařízení, je povinen zapůjčené zařízení bezodkladně vrátit a doručit na adresu společnosti.

5. Bezodkladně vrátit zapůjčené zařízení je také zákazník povinen, pokud neuhradil všechny vyčíslené náklady na reklamaci.

6. V případě nezaplacení reklamačních nákladů a nevrácení zapůjčeného zařízení, je společnost Dotykačka ČR s.r.o. oprávněna pozastavit zákazníkovi licenci pro používání pokladního systému a vzniklé náklady vymáhat soudní cestou.

7. O vyřešení reklamace je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Po ukončení reklamace obdrží e-mailem reklamační protokol s informacemi o reklamaci a jejím řešením.

8. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazník nemohl fiskalizovat déle než 2 dny, může být zákazníkovi zasláno potvrzení o nefunkčním pokladním zařízení pro Finanční správu.

 

F. Základní ceník

  • Odeslání zařízení zpět zákazníkovi – 190 Kč
  • Okamžitá výměna „kus za kus“ – 500 Kč
  • Diagnostika (jen neoprávněná reklamace) – 250 Kč
  • Zapůjčení náhradního zařízení – zdarma

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Tento reklamační řád je platný od 1.12.2018.

Jaká fáze EET se Vás týká?

Informaci obdržíte obratem do Vašeho e-mailu.